Welke vergoedingen voor vrijwilligers zijn er?

Terug naar website

Forfaitaire kostenvergoeding

Spreek een bepaald bedrag af met je vrijwilliger, maar hou je aan de maximum bedragen per dag én jaar. Je kan tot 2000 km vervoerskosten bovenop geven. Die extra kilometers moet je wel bewijzen.

Reële kostenvergoeding

Je betaalt de kosten terug die de vrijwilliger kan bewijzen. Maak afspraken over wat je terug zal betalen en wat niet. Hier geldt geen plafondbedrag, maar het moet binnen redelijke grenzen blijven.

Let op! Welk systeem je ook kiest, dit moet per kalenderjaar en per vrijwilliger dezelfde ziijn. Je kan de twee systemen dus niet combineren bij eenzelfde vrijwilliger.

Meer infomatie en de maximum bedragen vind je op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.