Kies waar en hoe je wil wonen en ga op zoek naar de juiste woonondersteuning en tegemoetkomingen. Kando geeft je een overzicht van alle mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

 • Wat is respijtzorg?

  Respijtzorg betekent dat iemand de zorg tijdelijk even van jou overneemt. Respijtzorg geeft je een adempauze.

  Een vorm van respijtzorg is kortverblijf. De zorgvrager kan jaarlijks maximum 60 nachten (en dagen) kortopvang gebruiken bovenop het persoonsvolgend budget. Hiervoor hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

  Op hun website vind je meer info over Kortverblijf en een overzicht van de aanbieders vind je op de website van Zorgwijs.

 • Wat is een mantelzorger?

  Een mantelzorger is iemand die hulp biedt aan een ander persoon met een bepaalde zorgbehoefte. Dit kan iemand uit de eigen omgeving zijn, maar dat hoeft niet. Als ouder van een kind met een handicap ben je een mantelzorger.

 • Kan ik een erkenning aanvragen als mantelzorger?

  Als mantelzorger kan je erkenning aanvragen:

  • erkenning als mantelzorger
  • erkenning als mantelzorger met sociaal recht

  Bij de erkenning als mantelzorger heb je geen recht op sociale voordelen. Je krijgt enkel een officieel bewijs dat je mantelzorger bent. Als je een erkenning als mantelzorger met sociaal recht heb, heb je ook recht op mantelzorgverlof.

 • Hoe vraag ik mijn erkenning als mantelzorger aan?

  Erkenning als mantelzorger

  • Ga langs bij je ziekenfonds of mutualiteit. Ze bezorgen je een document dat je moet invullen en ondertekenen. Wanneer je dit ingevuld en ondertekend hebt, bezorg je dit terug aan je mutualiteit.
  • Als je aanvraag aanvaard is, ontvang je een attest. Je bent dan officieel erkend als mantelzorger.
  • De erkenning is geldig voor onbepaalde duur 

  Erkenning als mantelzorger met sociale rechten

  • Onderneem dezelfde stappen als hierboven, maar vraag om erkenning als 

   mantelzorger met sociale rechten

  • Let op! Deze erkenning is slechts één jaar geldig

  • Met deze erkenning kan je mantelzorgverlof aanvragen bij je werkgever
 • Kan ik als mantelzorger verlof aanvragen?

  Zeker. Je moet hiervoor wel een erkenning hebben als mantelzorger met sociaal recht. Stuur het attest 'mantelzorger met sociale rechten' aangetekend op naar je werkgever. Bespreek je met je werkgever wanneer je je mantelzorgverlof wil inzetten.

 • Zijn er voorwaarden om als mantelzorger erkend te worden?

  Zowel mantelzorger als zorgvrager (geholpen persoon) moeten voldoen aan enkele voorwaarden.

  Voorwaarden voor mantelzorger

  • Een vertrouwensrelatie of een nauwe band hebben met de zorgvrager
  • Bestendig in België verblijven
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Zorgen voor een zorgbehoevend persoon

  Voorwaarden voor zorgvrager 

  • Kwetsbaar en afhankelijk zijn wegens ziekte of handicap
  • Niet langer dan negentig dagen permanent opgenomen zijn in een residentiële structuur.
  • Bijstand en hulp krijgen:
   - van de mantelzorger, in samenwerking met minstens één professionele zorgverlener (huisarts, verpleegkundige, ...)
   - om de zelfredzaamheid te verhogen en sociale contacten te behouden
 • Heb ik recht op een mantelzorgpremie?

  De mantelzorgpremie is nu vervangen door het Zorgbudget voor zwaar behoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming.

  Maar er zijn ook gemeentelijke mantelzorgpremies. De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente tot gemeente en niet elke gemeente heeft een mantelzorgpremie.

  Neem contact op met je gemeentebestuur of OCMW of kijk op de website www.ma-zo.be.

 • Kan ik bewindvoering aanvragen voor mijn kind?

  Als je achttien jaar wordt, ben je meerderjarig. Daar horen ook alle rechten en plichten bij. Dat geldt ook voor je kind met een handicap. Maar is je kind, omwille van die handicap, minder in staat om zelf beslissingen te nemen? Heeft je kind begeleiding nodig bij het beheer van geldzaken en beslissingen inzake het persoonlijke leven?
  Dan kun je bewindvoering aanvragen. Dit is een juridische bescherming op maat van en met respect voor je kind.

  Meer informatie rond bewindvoering vind je op de website van Gezin en Handicap.

 • Kan ik alleen wonen met een handicap?

  Als persoon met een handicap kan je ervoor kiezen om alleen te wonen (in een studio of appartement bijvoorbeeld) en zelf de ondersteuning die je nodig hebt zelf te organiseren. Dit kan eventueel met de hulp van RTH-punten of een Persoonsvolgend Budget.

  Aanbieders in jouw buurt vind je op de website van Zorgwijs

 • Wat houdt wonen in een leefgroep in?

  Als persoon met een handicap kan je ervoor kiezen om te wonen in een leefgroep (binnen een voorziening). Hiervoor heb je een Persoonsvolgend Budget nodig.

  Voorzieningen in jouw buurt die wonen in groep aanbieden, vind je op de website van Zorgwijs

 • Wat doet thuisbegeleiding?

  Thuisbegeleiding ondersteunt zowel minder- en meerderjarigen met (een vermoeden van) een handicap als hun netwerk in de thuissituatie. Enkele voorbeelden zijn afspraken plannen, een weekschema opstellen, advies geven over het omgaan met handicap, praktische hulp bieden,...

  Deze ondersteuning kan je inkopen met RTH-punten of een Persoonsvolgend Budget (PVB).

  Aanbieders voor thuisbegeleiding in jouw buurt vind je op de website van Zorgwijs

 • Wat is begeleid zelfstandig wonen?

  Als persoon met een handicap kan je ervoor kiezen om zelfstandig te wonen met de hulp van een voorziening. Je behoudt zo je zelfstandigheid en je kan steunen op de voorziening om mee je ondersteuning te regelen. Hiervoor heb je een Persoonsvolgend Budget nodig.

  Voorzieningen in jouw buurt die begeleid zelfstandig wonen aanbieden, vind je op de website van Zorgwijs

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, neem contact met ons op via onderstaande knop

Neem contact op