Als je je vrijwilliger(s) betaalt met eigen middelen.

Wat moet je doen om je administratie in orde te brengen?

Je moet verplicht een vrijwilligersregister bijhouden. Hierin noteer je de betaalde vergoedingen voor je vrijwilligers. Het staat je vrij te kiezen hoe je het register bijhoudt. Je kan het opschrijven in een notitieboekje of in Excel. Je kan bij ons een registratieformulier aanvragen. Ook de tarieven kan je bij ons opvragen (sos.vrijwilligers@kando.be of 03 259 08 80)

Hou rekening met de maximum toegelaten bedragen.  Anders wordt het werk dat jouw vrijwilliger voor jou doet niet meer beschouwd als vrijwilligerswerk. Met alle fiscale gevolgen van dien. De maximumbedragen vind je terug op de website van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Let op! De fiscus let op de data van uitbetaling en niet op de data van prestatie.

Betaal je vrijwilliger via een bankrekening of vraag aan je vrijwilliger om een ontvangstbewijs te ondertekenen. Zo ben je er zeker van dat alles officieel verloopt.

Naar SOS Plus