Stem in het beleid

Terug naar Belangenverdediging

Als belangenorganisatie vindt Kando het heel belangrijk om de stem van personen met een handicap te laten horen. We zijn vertegenwoordigd in tal van advies- en overlegorganen. En dit van lokaal tot Europees niveau. 

Lokale beleidsbeïnvloeding

Kando-vrijwilligers komen in hun eigen gemeente op voor de belangen van personen met een handicap:

  • Ze klagen lokale wantoestanden aan en voeren actie tot de bibliotheek toegankelijk is of de halte van de belbus is aangepast.
  • Kando-vertegenwoordigers zetelen in de gemeentelijke welzijnsraad, sociale raad of adviesraad voor personen met een handicap maar ook in de cultuurraad, sportraad of verkeerscommissie.
  • Sommige Kando-afdelingen spreken hun burgemeester en/of schepen(en) persoonlijk aan. Zo kunnen zij aandachtspunten in verband met handicap in hun gemeente rechtstreeks aankaarten.

Vertegenwoordiging

Ook op provinciaal, Vlaams en federaal niveau vertolkt Kando de stem van personen met een handicap. Gedreven vrijwilligers en personeelsleden nemen een mandaat op in tientallen overlegorganen, waaronder de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, het Raadgevend Comité van het VAPH, NOOZO, Bijzondere Bijstandscommissie, enz.

Werkgroep Sociaal Beleid

De Werkgroep Sociaal Beleid van Kando volgt de actualiteit nauwgezet op. Zo worden Kando-leden altijd snel op de hoogte gebracht van veranderingen op het vlak van (sociale) wetgeving. Ook bereidt de werkgroep de standpunten van Kando voor, die via onze vertegenwoordigers bij de juiste beleidsmakers terecht komen.

Contact met beleidsmakers

Waar nodig kiest Kando voor een persoonlijk onderhoud met de bevoegde minister of staatssecretaris. Als grootste belangenvereniging van personen met een handicap kunnen we onze achterban garanderen dat politici oor hebben voor de vragen en eisen van Kando. In de aanloop naar verkiezingen van 2024 brengt Kando punten aan via een politiek debat, memorandum, …

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, neem contact met ons op via onderstaande knop

Neem contact op