Onze missie/visie

Terug naar Onze organisatie

Kando informeert, verenigt en empowert mensen met een handicap. Met de Kando-vrijwilligers versterken we jouw netwerk en kleuren we jouw vrije tijd. Samen bouwen we aan een warme, inclusieve samenleving. Kando neemt drempels weg.

Kando verenigt

We verenigen en verbinden mensen met een handicap en hun omgeving. Kando is de lijm die mensen verbindt. We bieden volop  kansen tot ontmoetingen die toegankelijk zijn op elk gebied. Samenkomen en een fijne tijd beleven, staan centraal.

Kando empowert

Door informatie en vorming geeft Kando handvaten aan mensen met een handicap zodat ze zelf kunnen opkomen voor hun belangen.

Iedereen verdient de kans om de regie over eigen leven in handen te nemen en een volwaardige rol in de maatschappij op te nemen. We gaan uit van de kracht van mensen met een handicap maar verliezen daarbij maatschappelijke drempels en kwetsbaarheden niet uit het oog.

Mensen met een handicap

Kando is een vereniging van en voor mensen met een handicap en hun omgeving, ongeacht handicap, leeftijd, afkomst, genderidentiteit, seksuele oriëntatie en overtuiging.

Met de Kando-vrijwilligers

Kando-vrijwilligers zijn de voelsprieten van Kando. Zij zorgen voor lokale verankering en spelen in op individuele vragen.

De vrijwilligers van de lokale groepen organiseren een uitgebreid en gevarieerd aanbod dat mensen met een handicap laat beleven, groeien en schitteren. Kando zorgt voor een professionele omkadering. We versterken de vrijwilligersgroepen door een daadkrachtig vrijwilligersbeleid en dagen hen uit hun grenzen te verleggen.

We versterken hun netwerk

Het vrijetijds- en verenigingsaanbod van Kando brengt mensen samen en biedt kansen tot nieuwe ontmoetingen en vriendschappen. Ervaring en kennis uitwisselen maakt deelgenoten sterker.

Bovendien zorgt het verbreden van het persoonlijk netwerk voor meer energie en draagkracht bij de naaste omgeving.

We kleuren hun vrije tijd

Iedereen heeft recht op ontspanning. Het ruime activiteitenaanbod van Kando zorgt voor een waardevolle vrijetijdsbeleving. Daarnaast werken we vraaggestuurd en helpen we mensen met een handicap in hun individuele zoektocht naar vrije tijd op maat. Inclusief waar mogelijk, specifiek waar nodig.

Samen

Mensen met en zonder handicap nemen gelijkwaardig hun rol op binnen de vereniging, als lid, vrijwilliger, medewerker of bestuurder.

Kando is een bruggenbouwer. Samen met onze partners bouwen we de nodige expertise op om te beantwoorden aan vragen en noden van onze leden. We werken samen met andere organisaties en stellen onze knowhow ter beschikking, want samen bereik je meer.

We bouwen aan een warme, inclusieve samenleving

We zetten maximaal in op de kracht van onze vereniging, onze leden en onze vrijwilligers. Zo staan we dicht bij de mensen en sporen we drempels op. Door bewustmaking en mentaliteitsverandering mobiliseren we de samenleving om ze weg te werken. Voor elke actie vertrekken we vanuit de persoon met een handicap. We verdedigen hun belangen en laten hun stem horen om het beleid op verschillende niveaus te beïnvloeden. We bouwen aan een toegankelijke, warme en inclusieve samenleving die rekening houdt met ieders eigenheid, waarin iedereen gelijkwaardig is en waar we allemaal ten volle aan kunnen deelnemen. Het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap vormt hierbij onze leidraad.

DC_139_065

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, neem contact met ons op via onderstaande knop

Neem contact op