Elk kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen met een handicap. Kando geeft je een overzicht van de onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden.

Veelgestelde vragen

 • Wat is SMOG?

  Spreken Met Ondersteuning van Gebaren, kortweg SMOG, combineert spraak met gebaren. SMOG helpt kinderen, jongeren en volwassenen met communicatieproblemen om zich verstaanbaarder uit te drukken, hun omgeving beter te begrijpen en helderder te communiceren. 

  Meer info en basisgebaren vind je op de website van Smog Vlaanderen.

 • Kan ik als ouder SMOG aanleren?

  Gebruikt de school of voorziening SMOG om de communicatie met je kind te bevorderen? Dan is het goed om de aangeleerde SMOG-gebaren ook in je privéomgeving verder te zetten. Zo communiceren ook jij, je familie, vrienden en de vrijetijdsbegeleiders gemakkelijker met je kind.

  Op de website van Smog Vlaanderen vind je verschillende cursussen, zowel voor professionelen als ouders, familieleden en vrijwilligers.

 • Wat is Globale Individuele Ondersteuning (GIO)?

  Globale Individuele Ondersteuning (GIO) is laagdrempelige en snel inzetbare ondersteuning op belangrijke overgangsmomenten voor jonge kinderen met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar, zoals de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school en van school naar de buitenschoolse opvang.

  Meer info op de website van het VAPH.

 • Kan je als student met een handicap op kot?

  Wanneer je als persoon met een handicap op kot gaat, heb je veelal recht op tegemoetkoming en ondersteuning. Voorbeelden zijn de Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en Integratietegemoetkoming (IT), ondersteuning op kot (via reguliere diensten, RTH of niet-RTH) en ondersteuning op school.

  Voor studenten met een handicap of chronische ziekte bieden hogescholen en universiteiten individuele maatregelen en ondersteunende voorzieningen om studiehindernissen weg te nemen. Een aangepast leerplan en goede toegankelijkheid van de universiteitscampus stellen je in staat efficiënt aan de universiteit te studeren. 

  Bekijk in de infofolder welke ondersteunende diensten er zijn om je te helpen je studie zonder problemen af te ronden.

  Hieonder vind je links naar enkele universiteiten en hogescholen die op hun website een overzicht bieden van de mogelijkheden.

 • Wat is Inclusieve kinderopvang?

  Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen specifieke ondersteuning nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte samen met kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Meer over inclusieve kinderopvang vind je op de website van Kind en Gezin.

 • Waarom zou ik kiezen voor inclusieve kinderopvang?

  Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte willen net als andere kinderen spelen, vrienden maken en nieuwe dingen ontdekken. Inclusieve kinderopvang is verrijkend voor alle betrokkenen: zowel voor het kind met specifieke ondersteuningsbehoefte, als de andere kinderen in de opvang, de opvang zelf en de ouders.

 • Wat is inclusief onderwijs?

  Inclusief onderwijs biedt de mogelijkheid voor kinderen en jongeren met een handicap om school te lopen in het regulier onderwijs (samen met kinderen en jongeren zonder handicap). Dit aanbod wordt georganiseerd volgens het decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

  Meer info op Onderwijs Vlaanderen

 • Krijgt mijn kind ondersteuning op school?

  Wanneer een kind of jongere met een handicap naar school gaat in het regulier (inclusief) onderwijs heeft die recht op ondersteuning voor specifieke onderwijsbehoeften.

  Je vindt er alles over op de website van de Vlaamse overheid.

 • Wat is Buitengewoon Onderwijs?

  Dat is onderwijs dat georganiseerd wordt voor kinderen en jongeren met een handicap, leer-, emotionele of gedragsproblemen. Dit kan zowel voor kleuter-, lager als secundair onderwijs. Toelating tot het buitengewoon onderwijs verloopt via het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

  Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid

 • Hoe komt mijn kind in het Buitengewoon onderwijs?

  Om je kind te kunnen inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het Centrum voor LeerlingenBegeleiding of CLB. Die maatregel moet ervoor zorgen dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben naar het buitengewoon onderwijs gaan. 

  Meer informatie vind je op de website van het CLB.

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, neem contact met ons op via onderstaande knop

Neem contact op