Bij Kando kan je niet alleen terecht om je vrijwilliger(s) te verzekeren. Kando bezorgt jou ook alle info om de juiste ondersteuning aan te vragen, terugbetaling van hulpmiddelen aan te vragen,... 

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik mijn vrijwilliger(s) verzekeren?

  Doe je beroep op vrijwilligers om je ondersteuning rond te krijgen voor jezelf of een familielid met een handicap, dan is het best om deze te verzekeren. 

  Als individueel persoon is dit heel moeilijk te organiseren. Daarom kan je rekenen op Kando om jou te begeleiden. 

  Naar de verzekering

 • Wat is Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?

  Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of N-RTH is ondersteuning voor personen met een handicap waarvoor een aanvraagprocedure nodig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn het PAB, MFC en PVB.

  Je kan deze hulp vinden:

 • Wat is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of RTH?

  Als persoon met een (vermoeden van) handicap heb je recht op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dit is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft of in afwachting is van een PAB of PVB. Voor deze ondersteuning is er geen aanvraagprocedure nodig. 

  Je kan deze hulp vinden:

 • Wat wordt bedoeld met reguliere diensten?

  Reguliere diensten zijn diensten die jou kunnen ondersteunen met praktische taken zoals poetsen, boodschappen doen, koken, enz. Vaak kan je deze diensten betalen met dienstencheques. 

  Voorbeelden van reguliere diensten zijn poetshulp, thuisverpleging, gezinshulp, maaltijddiensten en vervoersdiensten. 

  Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.

 • Wat is een persoonsvolgend budget of PVB?

  Een persoonsvolgend budget of PVB is een budget van het VAPH waarmee je als meerderjarige met een hoge zorgnood ondersteuning op maat kan kopen (bijvoorbeeld collectieve ondersteuning, individuele ondersteuning of oproepbare permanentie). 

  Die zorg en ondersteuning kan je kopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders

  Op de website van het VAPH vind je meer informatie en de aanvraagprocedure.

 • Wat is het ondersteuningsplan PVB?

  Het ondersteuningsplan (OP) PVB is een document dat je moet invullen en indienen bij het VAPH als onderdeel van je aanvraag voor een Persoonsvolgend Budget.  

  Hoe moet je een PVB aanvragen? Op de website van het VAPH leggen ze het uit.

 • Wat is een Persoonlijk Assistentie Budget of PAB?

  Een persoonlijk assistentiebudget of PAB is een budget van het VAPH om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. 

  Op de website van het VAPH vind je meer informatie en de aanvraagprocedure.

 • Wat is een Intersectorale Toegangspoort?

  De intersectorale toegangspoort of ITP is de dienst die de aanvragen verwerkt voor ondersteuning aan minderjarigen met een handicap. Deze ondersteuning is niet rechtstreeks toegankelijk (bijvoorbeeld een Persoonlijk Assistentiebudget of een toelating voor een Mutlifunctioneel Centrum).

  Een aanvraag indienen bij de ITP verloopt altijd via een contactpersoon-aanmelder. Dit is een jeugdhulpverlener, zoals bv. van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), jongeren adviescentrum (JAC), centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) enz. Het indienen van de aanvraag gebeurt in overleg met de jongere en de ouders. Samen vullen zij het aanmelddocument in dat de hulpvraag en situatie van de jongere beschrijft.

  Meer informatie vind je op de website van de dienst opgroeien.

 • Wat is een A-document?

  Het A-document is het aanvraagdocument dat een jeugdhulpverlener samen met de jongere en de ouders indient bij de Intersectorale Toegangspoort bij een vraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg voor minderjarigen. Het A-document beschrijft de hulpvraag en situatie van de jongere.

  Meer informatie vind je op de website van de dienst Opgroeien.

 • Wat doet een Multifunctioneel Centrum of MFC?

  Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang en/of verblijf aan minderjarige personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar), die nood hebben aan specifieke ondersteuning.

  Meer informatie vind je op de website van het VAPH.

 • Wat is Zorgcontinu├»teit?

  Zorgcontinuïteit of PVB na jeugdhulp is het recht op een Persoonsvolgend Budget (PVB) als je als minderjarige een PAB ontving of intensief gebruik maakte van een MFC.

  Om dit recht te bekomen moet je aan verschillende voorwaarden voldoen waaronder tijdig een aanvraagprocedure voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) doorlopen.

  Op de website van de VAPH vind je meer info over de overgang van minder- naar meerderjarigen.

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, neem contact met ons op via onderstaande knop

Neem contact op