Je hebt een handicap en je wil aan het werk of je bent op zoek naar een alternatief inkomen? Kando zet je alvast op weg.

Veelgestelde vragen

 • Hoe vind ik werk?

  Je neemt best contact op met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Dit is een dienst die je ondersteunt in je zoektocht naar werk. Je VDAB-consulent kan je doorverwijzen naar een dienst zoals het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) die je als persoon met (een vermoeden van) een handicap extra ondersteunt in je zoektocht. 

  Naar de website van de VDAB.

 • Wie kan mij helpen om werk te vinden?

  Klop eens aan bij het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB). GTB is een organisatie die mensen met een arbeidshandicap begeleidt in hun zoektocht naar een job of hen helpt met specifieke loopbaanvragen.  Ze organiseren sollicitatietrainingen, stages op de werkvloer of bereiden samen met jou gesprekken voor.

  Op de website van GTB vind je nog veel meer informatie over hun werking. 

 • Is het mogelijk om aanpassingen te doen op de werk?

  Ja, als je een erkende arbeidshandicap hebt, kan je terecht bij de VDAB voor ondersteuning op de werkvloer.

  Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van een tolk Vlaamse Gebarentaal. Maar ook je werkplek, werkkledij of gereedschap kan aangepast worden aan jouw noden. In sommige gevallen krijg je ook een tussenkomst voor handicapspecifieke verplaatsingskosten.

  Meer informatie vind je op de website van de VDAB

 • Kan mijn werkgever een tussenkomst krijgen vanwege mijn handicap?

  Als je een erkende arbeidshandicap hebt kan je werkgever handicap een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de handicap van de werknemer zou kunnen meebrengen.

  Een werkgever kan enkel een aanvraag doen vanaf het moment dat de werknemer is aangeworven. Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een werknemer die al lang in dienst is.

  Ook als zelfstandige kan je een premie aanvragen.

  Let op! Vanaf 1 juli 2023 gaat de Vlaamse Ondersteuningspremie over in het Individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert voor de werkgever de eventuele extra kosten en mogelijks lagere productiviteit op de werkvloer. Bovendien, en dat is nieuw, kan de werkgever hier ook -altijd in samenspraak met de werknemer met een handicap- begeleiding op de werkvloer mee bekostigen.

  Alle info vind je op de website van de Vlaamse overheid.

 • Wat is een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

  Dit is een premie die je werkgever kan aanvragen om de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die je handicap met zich zou kunnen meebrengen, te compenseren. De aanvraag moet gebeuren bij het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

  Een werkgever kan enkel een aanvraag doen vanaf het moment dat de werknemer is aangeworven. Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een werknemer die al lang in dienst is.

  Ook als zelfstandige kan je een premie aanvragen.

  Let op! Vanaf 1 juli 2023 gaat de Vlaamse Ondersteuningspremie over in het Individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert voor de werkgever de eventuele extra kosten en mogelijks lagere productiviteit op de werkvloer. Bovendien, en dat is nieuw, kan de werkgever hier ook -altijd in samenspraak met de werknemer met een handicap- begeleiding op de werkvloer mee bekostigen.

  Alle info vind je op de website van de Vlaamse overheid.

 • Welke gevolgen heeft mijn inkomen op mijn tegemoetkoming?
  • Heb je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en ga je aan de slag, dan zal deze tegemoetkoming verminderd worden met je inkomen uit arbeid. Maar niet volledig zodat je er met je inkomen uit arbeid of sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding bvb) steeds op vooruit gaat. Dalen of verdwijnen je inkomsten dan krijg je weer recht op een hogere of volledige tegemoetkoming.
  • Je moet al heel erg veel verdienen vooraleer er iets wijzigt aan je integratietegemoetkoming (IT).
   De vrijstellingsgrens voor inkomsten op werk ligt sinds 1 oktober 2021 op 63.000 euro per jaar. Deze grens verhoogt ook met indexeringen.

  Je hoeft niet voltijds aan de slag. Je kan deeltijds werken vanaf 4 uur per week.

  Heb je werk gevonden? Laat dit weten aan de FOD Sociale Zekerheid binnen de 3 maanden. De FOD herberekent dan je tegemoetkoming.

  Alle info over werken met een handicap vind je op de website van de Vlaamse overheid

 • Wat als het niet lukt op de reguliere arbeidsmarkt?

  Als het niet lukt om met je handicap werk te vinden op de gewone arbeidsmarkt en je zoekt werk dat aangepast is aan je noden en mogelijkheden, kan je terecht in een maatwerkbedrijf. Je hebt een speciale toelating nodig om er te kunnen werken. Lees er meer over op de website van de VDAB

  Kan je ook niet terecht in een maatwerkbedrijf? Dan is begeleid werken misschien wel iets voor jou. Samen met een jobcoach stippel je een traject uit en kan je aan de slag bij een van de vele projecten. Je kan hierop een beroep doen via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of met je Persoonsvolgend Budget.

  Onze Nieuwe Toekomst, een beweging van mensen met een verstandelijke handicap, maakte een duidelijke brochure over begeleid werken.

 • Wat is een maatwerkbedrijf?

  Een maatwerkbedrijf biedt aangepaste, betaalde arbeid aan personen met een handicap. Op de werkvloer wordt extra ondersteuning geboden aan de medewerkers.

 • Wat moet je doen om in een maatwerkbedrijf aan de slag te kunnen gaan?

  Om te kunnen starten in een maatwerkbedrijf moet je eerst de maatregel 'advies collectief maatwerk' aanvragen. Keurt de VDAB je aanvraag goed, dan zoekt je bemiddelaar samen met jou een geschikte job in een maatwerkbedrijf.

 • Wat doet een jobcoach?

  Een jobcoach helpt je bij het vinden van vrijwilligerswerk. Je kan een jobcoach vergoeden met RTH-punten (Rechtstreeks Toegankelijke hulp) of met een PVB.

  Vind een jobcoach via Zorgwijs

 • Wat is een inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT?

  Een inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen.  

 • Heb ik recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming?

  Je hebt recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming als door je handicap maar 1/3e of minder verdient van wat iemand zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Dit heet 'verminderd verdienvermogen'.

 • Hoe vraag ik een inkomensvervangende tegemoetkoming aan?
  1. Via gemeente, OCMW, ziekenfonds of op belgium.be, vul je het aanvraagformulier met bijhorende vragenlijst zeer volledig en naar waarheid in (voor je 65e verjaardag). Als je dit wenst, kan een Kandomedewerker jou helpen met de voorbereiding. Besteed er in elk geval voldoende tijd en aandacht aan. Voeg zeker bijkomende en relevante verslagen bij. Na indiening krijgt je arts een digitale melding om jouw medische gegevens over te maken. 
  2. De arts van de overheid (de FOD) beoordeelt deze ingevulde documenten (en de bijgevoegde relevante verslagen). Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek en een onderzoek.
  3. Na het onderzoek volgt de beslissing van de FOD. In deze beslissing bepalen ze enerzijds het verdienvermogen en anderzijds schalen ze jouw zelfredzaamheid in aan de hand van een puntensysteem in volgende thema’s:
   - Verplaatsingsmogelijkheden
   - Mogelijkheid om je voedsel te nuttigen of te bereiden
   - Mogelijkheid om je woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
   - Mogelijkheid om in te staan voor de persoonlijke hygiëne
   - Mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden
   - Mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact

  Door het toekennen van het totaal aantal punten val je in een bepaalde categorie. De uitkering waarop je recht hebt, hangt rechtstreeks af van deze categorie, je inkomen en je gezinssamenstelling. Na de beslissing van de FOD ontvang je van hen een attest. Let wel dat dit attest een beperkte geldigheidsdatum kan hebben.

  Kando kan voor jou een simulatie maken die gebaseerd is op jouw persoonlijke situatie. Neem gerust contact met ons op.

 • Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing over mijn tegemoetkoming?

  Als je medische situatie veranderd is na de aanvraag, kan je onder bepaalde voorwaarden en binnen de drie maanden na de medische beslissing een heropening van het dossier aanvragen. Breng de FOD Sociale Zaken hiervan op de hoogte. 

  Is je medische situatie niet veranderd, maar ben je toch niet akkoord met de beslissing van de FOD, bijvoorbeeld omdat de arts van de FOD niet met alle elementen rekening gehouden heeft? Neem dan contact op met Kando om te horen of je in beroep kan gaan tegen de beslissing. We schetsen jou het volledige verloop van een beroepsprocedure en begeleiden je door het hele proces.

  Als lid van Kando

  • Doe je gratis beroep op advies. Dit betekent dat een van onze medewerkers samen met jou de medische formulieren overloopt, zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Kan je een interessant overzicht aanvragen bij onze partner Gezin en Handicap.
  • Krijg je rechtshulp tegen een voordeeltarief als je in beroep wil gaan tegen een beslissing over je tegemoetkoming. Hou rekening met de termijnen waarbinnen je in beroep kan gaan tegen een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid!

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder, neem contact met ons op via onderstaande knop

Neem contact op